Digital Academy Albania
16 Prill 2024
Regjistrohu tani

DIGITAL MARKETING MASTERCLASS

Nëse synon të bëhesh profesionist në marketingun dixhital, ky trajnim është për ty. Mëso strategjitë, aftësitë dhe teknikat kryesore të marketingut dixhital duke ndjekur një trajnim të vetëm!

Trajnimi Intensiv 1 Mujor, me 8 Seanca (2 Orë Seanca)

Duke ndjekur këtë trajnim do të mësosh aftësitë kryesore në marketingun dixhital dhe mediave sociale, për të arritur qëllimet e tua dhe për të ndërtuar një karrierë dhe biznes të suksesshëm.
Gjatë 8 seancave, do të mësosh kanalet kryesore të marketingut, për shembujt e praktikat më të mira të tyre, si dhe për mënyrat më efektive për t’i përdorur në biznesin tuaj, siç janë: strategjitë e marketingut, strategji komunikimi, marketing i mediave sociale, fushata në Facebook Ads dhe Instagram Ads, copywriting, dhe email marketing.

Digital Academy Albania

Çfarë Do Të Mësosh nga ky Trajnim:
 • Si të krijosh dhe implementosh strategji efektive dhe të suksesshme të marketingut dixhital.
 • Si të zhvillosh brandin tënd personal dhe të biznesit
 • Si të rrisësh prezencën tënde online
 • Si të krijosh dhe implementosh fushata në Facebook Ads dhe Instagram Ads të suksesshme.
 • Si të planifikosh një strategji komunikimi me përmbajtje efektive, për të promovuar mesazhet e brand-it tënd.
 • Si të diferencohesh nga konkurentët dhe të pozicionohesh si ekspert në industrinë tënde
 • Si të gjenerosh më shumë shitje dhe klientë potencialë (leads) vazhdimisht online
 • Si të promovosh nga ana vizuale shërbimet dhe produktet që ofroni
 • Si të krijosh një databazë personale me klientët e tu, përmes mediave sociale
 • Si të kategorizosh audiencën tënde dhe si të përdorësh teknikat e remarketing për të gjeneruar më shumë shitje dhe klientë.
Çfarë do të përfitosh?
 • Mentorim dhe suport nga trajnerët për pyetje që mund të kesh
 • Template praktike për të implementuar planin, strategjitë dhe teknikat që do të mësosh
 • Çertifikatë pjesëmarrje pas përfundimit me sukses të trajnimit

8 Temat Që Do Trajtohen Gjatë Trajnimit

Seanca 1 - Konceptet Kryesore të Marketingut Dixhital

-Marketingu Tradicional VS Marketingu Dixhital
-Roli i Marketingut Dixhital
-Platformat Kryesore
-Aftësitë e Marketerëve në B2B & B2C

Seanca 2 – Strategjia e Marketingut Dixhital

-Njohja e Klientëve Ideal (Customer Avatar)
-Hapat Kryesore të Strategjisë së Marketingut
-Njohja me 8 Fazat e Klientëve (Customer Journey)
-Strategjia për Gjenerimin e Klientëve/Leads

Seanca 3 - Marketingu i Përmbajtjes (Content Marketing Strategy)

-Strategjia e Komunikimit Dixhital
-Krijimi i Planit të Komunikimit dhe Marketingut
-Identifikimi i Përmbajtjeve që Tërheq Vëmendjen
-Përzgjedhja e Platformave dhe Fushatave

Seanca 4 – Menaxhimi i Mediave Sociale

-Çfarë të Postojmë në Facebook, Instagram dhe LinkedIn
-Strategjia e Rritjes së Mediave Sociale
-Krijimi i Planit Kalendarik të Postimeve
-Krijimi i Carousel për Instagram
-Shpërndarja e Postimeve (Sugjerime për Platforma Menaxhimi)

Seanca 5 - Krijimi i Fushatave të Suksesshme në Facebook dhe Instagram (Pjesa 1)

-Fushata të Suksesshme në Social Media
-Përdorimi i Facebook Ads Manager
-Krijimi dhe Menaxhimi Imazheve nga Canva
-Set up i Target Audiencave të Facebook

Seanca 6 – Krijimi i Fushatave të Suksesshme në Facebook dhe Instagram (Pjesa 2)

-Set up i Target Audiencave të Facebook
-Implementimi i Fushatave në Facebook & Instagram Ads
-Fushata Konkrete për Gjenerimin e Klientëve dhe Leads
-Ritargetimi i Audiencave

Seanca 7 – Implementimi i Fushatave të Suksesshme në Facebook dhe Instagram (Pjesa 3)

-Rimarketing
-Implementimi i Fushatave në Facebook & Instagram Ads
-Fushata Konkrete për Gjenerimin e Klientëve dhe Leads
-Ritargetimi i Audiencave

Seanca 8 – Copywriting & Email Marketing

-Bazat e Copywriting dhe Email marketing
-Aftësitë si të shkruash me influencë
-Shëmbuj Suksesi për të shkruar copy që tërheq vëmendjen e audiencës.
-Planifikimi i Fushatave të Marketingut Efektiv Përmes Email-it.

Çmimi 299 Euro (nga 350 Euro)

Nxito të rezervosh vendin tënd pasi do ketë vetëm 10 pjesëmarrës në këtë trajnim. Mos e humb këtë mundësi – Regjistrohu tani!